social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

رویدادهای مهم

بيشتر

سه‌شنبه1401/6/15

12:04:1

184

برگزاری سه دوره آموزشی ساختمانی

مرکز آموزش همکار آراصدر طوس دارای تأییدیه برگزاری آموزشهای الکترونیکی، در نظر دارد دوره های آموزشی به شرح پیوست را در شهریور ماه سال جاری و در بستر مجازی برگزار نماید.
لذا واحدهای تولیدی مرتبط، شرکت های بازرسی و آزمایشگاه های همکار می توانند در این دوره شرکت نمایند.

جدول برگزاری دوره ها

تصاویر