social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

رویدادهای مهم

بيشتر

چهارشنبه1401/5/19

10:31:0

561

کارگاه آموزشی اصول محلول سازی برگزار می شود

گروه پژوهشی منطقه ای کرمان در نظر دارد " کارگاه آموزشی اصول محلول سازی " را بصورت حضوری در این اداره کل برگزار نماید.
لذا واحدهای تولیدی مرتبط، شرکت های بازرسی و آزمایشگاه های همکار می توانند در این دوره شرکت نمایند.

تصاویر