social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

مدیرکل

بيشتر

دوشنبه1403/3/21

06:39:2

59

پیام تبريك سرپرست اداره كل استاندارد استان بوشهر به مناسبت روز جهانی تایید صلاحیت

امسال ۹ ژوئن برابر با 20 خرداد، مصادف با روز جهانی تایید صلاحیت با شعار "اعتباربخشی؛ توانمندسازی فردا و شکل دادن آینده" تعيين شده است.
مطابق با ماده 6 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، یکی از ماموریت‌های اصلی سازمان ملی استاندارد، تایید صلاحیت یا اعتبار بخشی نهادهای ارزیابی انطباق مطابق با الزامات می باشد. خبر پیوستن و عضویت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در اتحادیه نظام آزمایشگاهیILAC  (نهاد اعتبار بخشی بین المللی آزمایشگاهی) و اتّحادیۀ بین المللی تأیید صلاحیت آسیا - اقیانوسیه پس از 26 سال و در 8 دامنه‌ی فعالیت موثر در ابتدای سال، نویدبخش جهش تولید، تسهیل تجارت و رشد و توسعه روزافزون بنگاه‌های اقتصادی در آینده پیش رو می باشد. تایید صلاحیت به عنوان زیربنای حصول اطمینان مردم از دریافت خدمات و محصولات، نقش بی بدیلی در توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه ایفا می کند. در کشور جمهوری اسلامی ایران به استناد مواد 7، 8، 9 و 32 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تنها نهاد به رسمیت شناخته شده، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران است.
محسن مشتاقي سرپرست اداره استاندار استان بوشهر ضمن تبريك روز جهاني تاييد صلاحيت خاطر نشان كرد: در حال حاضر بیش از 30 نهاد ارزیابی انطباق در استان بوشهر دارای گواهینامه ۱۷۰۲۰ و  ۱۷۰۲۵ هستند که الزامات کلی برای احراز صلاحیت انجام آزمون‌ و بازرسی را مطابق با استاندارد دارا می باشند. همچنین مطابق با برنامه زمانبندی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، تا پایان آذر سال 1404 کلیه آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون استان می بایست با برآورده نمودن الزامات تایید صلاحیت نسبت به دریافت گواهینامه 17025 اقدام و شرایط را برای رقابت در سطوح ملی و بین المللی خود را فراهم نمایند.